Over Tenaxx | Landgoed Tenaxx

Over Tenaxx
Landgoedpark Tenaxx beslaat 30 hectare in Westerwolde. Het doel van het park is tweeledig. Enerzijds is het een dinopark, anderzijds een bomenpark (arboretum). Uiteindelijk gaat het erom te laten zien dat dinosaurussen en bomen in tientallen miljoenen jaren gezamenlijk geëvolueerd zijn.


Dinosaurussen zijn planteneters of vleeseters. De vleeseters zijn afhankelijk van de planteneters en die zijn op hun beurt afhankelijk van planten. Het voedsel van dinosaurussen was vaak heel moeilijk verteerbaar. Zij moesten takken van naaldbomen verslinden. Op allerlei manieren zijn de plantenetende dinosauriërs aangepast geraakt aan hun plantenvoedsel: de vorm van hun gebit, de vorm van hun schedel, de lengte van hun nek, hun soms enorme grootte, de inhoud van hun maag: dat alles wijst op een aanpassing aan de planten die voorhanden waren.


Omgekeerd hebben de planten zich verzet tegen de vraatzucht van de dinosauriërs. Zij ontwikkelden oneetbare delen, harde stammen, en verdedigingsmiddelen zoals stekels en gif. Tegelijkertijd gebruikten de planten de dinosauriërs en hun voorgangers om zich te verspreiden. Zo zorgde de ginkgo via de geur van rotting dat aaseters zijn zaden verspreidden.


Een apart vraagstuk betreft de ontwikkeling van de bloemplanten en loofbomen in het Krijt. In hoeverre hebben de dinosauriërs uit het Krijt gebruik kunnen maken van die enorme toename van de groene massa? Hangt hun enorme grootte daarmee samen? En is daardoor niet de T-rex kunnen ontstaan – die uiteindelijk een bloemenkind zou kunnen zijn?


Het bomenpark laat op allerlei manieren zien hoe de bomen en planten hun intelligentie ontwikkeld hebben, ook in de strijd met de dinosauriërs. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke variatie. Die wordt in het bomenpark getoond door de verzameling van treurvormen. Die bedraagt op dit moment zo’n 650 soorten en is daarmee de grootste verzameling treurbomen ter wereld.


In het dinopark gaat het in eerste instantie om kindervermaak. Dat wordt verzorgd doordat de kinderen de dino’s alleen in een zoektocht door de bossen kunnen vinden. Zij worden daarbij opgeschrikt door de vervaarlijke dinogeluiden. Ook kunnen kinderen zich op allerlei andere manieren vermaken: dino-opgraving, survivalrun, bootjesvijver etc.


Maar ook het dinopark heeft zijn serieuze kanten: daar wordt duidelijk gemaakt welke geluiden de dinosauriërs gemaakt zouden kunnen hebben en wat daaromtrent de stand van zaken in de wetenschap is.


“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.